ติดต่อเรา

โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

63 ถนนกะโลทัย ซ. 3 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

อีเมล์ t1kpp@hotmail.com

โทรศัพท์ 0864490442 โทรสาร 0864490442

social media

ฟอร์มติดต่อโรงเรียน

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์