ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รายการแข่งขันเอแม็ท (A-Math)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ อบจ.กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ผลการแข่งขันเอแม็ทระดับประถมศึกษา เป็นดังนี้
    เด็กชายธนภัทร อ่อนละมัย และเด็กหญิงประภาพร สุขห่วง ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
    เด็กหญิงณัฐวลัย ปิ่นจุไร และเด็กหญิงนฤมนต์ พรมเจียม ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะทำการแข่งขันในวันที่ 21-22 ก.ค. และ 1-3 ส.ค. 2565 ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์