ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการแข่งขันประเภทเต้นแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ในการแข่งขันทักษะวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการแข่งขันประเภทเต้นแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผลการแข่งขันได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่
        1.เด็กหญิงปุษย เปี่ยมพลอย
        2.เด็กหญิงกรกมล ทองหล่อ
        3.เด็กหญิงจาริดา บุญฟัก
        4.เด็กหญิงนิภาพร อำพันธ์
        5.เด็กหญิงพัชรธิดา ศรีคันธมาส
        6.เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ชาติไกรบัญชา
        7.เด็กหญิงช่อฟ้า โพธิ์ไพจิตร
        8.เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทัพวงค์
        9. เด็กหญิงประภาวรรณ ตั้งอรุณ
        10. เด็กหญิงบงกชกร โพธิ์ไกร
ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในรายการที่เหลือให้ประสบผลสำเร็จทุกรายการนะคะ

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์