วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)จัดพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน (W.B.) ผู้กำกับลูกเสือประเภทสำรอง และสามัญ ของพนักงานครูและบุคลากรของโรงเรียน ในเวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเกริกกฤตยา 1

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)จัดพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน (W.B.) ผู้กำกับลูกเสือประเภทสำรอง และสามัญ ของพนักงานครูและบุคลากรของโรงเรียน ในเวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเกริกกฤตยา 1 โดยมีนายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามจิตติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เป็นประธานในพิธี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับ 1 ขั้นที่ 4 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ผ่านการประเมินขั้นที่ 5 และได้รับคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.)และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน จำนวน 25 คน เพื่อนำความรู้มาอบรมสั่งสอนลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตรประเพณีที่ดีของลูกเสือและประยุกต์ใช้ในชีวิตสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์