โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ร่วมส่งนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา รูปแบบ GAPAE Model

ร่วมส่งนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสามภาษา รูปแบบ GAPAE Model เข้าร่วม IFTE แต่เนื่องจากโครงการยังไม่บรรลุผลครบ 1 ปีการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ยังไม่สมบูรณ์ จึงขอเข้ามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเป็นปีแรก

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์