โรงเรียนเทศบาล 1 แข่งขันกีฬากรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร)

ผลงานโรงเรียนเทศบาล 1 ในการแข่งขันกีฬากรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(กีฬานักเรียน+นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ได้รับรางวัล ดังนี้

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 10 ปีภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์