โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

ได้ดำเนินการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี 

เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาสุดที่ไม่ได้


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์