วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) มอบหมายให้ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครูผู้รับผิดชอบจัดทำกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปสู่นักเรียนในพิธีเปิดมีการแสดงทั้งหมด2ชด ชุดที่1 การแสดงเต้นแอโรบิค ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชุดที่2 การแสดง science show ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
และได้มีกิจกกรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงเช้า
1. กิจกรรมแรลลี่ลูกโป่ง
2. กิจกรรมกังหันลมจูเนียร์
3. กิจกรรมวาดภาพระบายสี
4. กิจกรรมจรวดเป่าลม
5. กิจกรรมกล้องจุลทรรศน์มหัศจรรย์
6. กิจกรรมสูง ต่ำ เอี่ยว บันใดงู
ช่วงบ่าย
1. กิจกรรมโยนไข่แตก
2. กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับ
3. กิจกรรม Paint

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์