วันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมเพื่อหารือวางแผน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานชมรมฯ และใกล้ถึงวาระเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในเดือน กันยายน 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) คณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมเพื่อหารือวางแผน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานชมรมฯ และใกล้ถึงวาระเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในเดือน กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์