วันที่ 26 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นำโดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) มอบหมายให้ นายสิวะ เกิดหลง นางวิณัฐตา จันทร์รอด และนางรัตนาภรณ์เครือยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และขอแสดงความยินดีกับ นางวิณัฐตา จันทร์รอด ได้เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลระดับดี ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประเภทประถมศึกษา (ขนาดจำนวนนักเรียน 211 คนขึ้นไป)

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์