วันที่ 26-29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม นำสู่โลกยุคดิจิทัล” และเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2566
ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบริหารสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม นำสู่โลกยุคดิจิทัล”
ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 โดยนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบโล่รางวัล

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์