วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) มอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันแม่ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมคัดลายมือและกิจกรรมวาดภาพระบายสี

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) มอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันแม่ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม ตามรายการดังนี้
- กิจกรรมคัดลายมือ
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์