นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

????ประกาศรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ดังนี้
นักเรียนกลุ่มต่อเนื่องได้แก่
1. เด็กหญิง เทียรงาม โมลาลาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
นักเรียนกลุ่มใหม่ ได้แก่
1. เด็กหญิง ชญาดา ดอนไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
2. เด็กชาย วัชรินทร์ หิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
3. เด็กชายนำโชค ถึงมั่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
????????นักเรียนที่ได้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุนผ่านระบบบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกติดกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ตามระยะเวลาที่ กสศ กำหนด
ได้เลยจ้า

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์