วันที่ 29 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นำโดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) มอบหมายงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเกริกกฤตยา (2) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ดังนี้
    - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
    - แนะนำครูโอนย้ายปฏิบัติราชการ 1อัตรา ได้แก่ นายมงคล นุ่มดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์