วันที่ 12 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเกริกกฤตยา 1 ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 และเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ต่อไป

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์