วันที่ 24 25 และ 27 พฤษภาคม 2654 โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโดยยึดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์