ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารและสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 )


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์