วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านวัฒนธรรมทางภาษาจีนและธรรมเนียมปฏิบัติ

โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านวัฒนธรรมทางภาษาจีนและธรรมเนียมปฏิบัติ
ซึ่งเทศกาลตรุษจีนเป็นการฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถภทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า "วันตรุษจีน"

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์