โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 และ 6 เข้าสอบธรรมศึกษา ระดับนักธรรมตรี และนักธรรมโท ณ วิทยาลัยภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์