วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ดำเนินการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2567 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นำโดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ฝ่ายบุคลากร ดำเนินการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2567 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์