โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไปโรงเรียนวัชรวิทยา

โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไปโรงเรียนวัชรวิทยา


ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์