โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่
    1. คะแนนสูงสูด เด็กชายปรีดิวัฒน์ คุณานุรักษ์กิจ 318 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย เด็กหญิงนฤมนต์ พรมเจียม 84 คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ เด็กชายปรีดิวัฒน์ คุณานุรักษ์กิจ 93.75 คะแนน
4. วิชาคณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัฐวลัย ปิ่นจุไร 87 คะแนน
5. วิชาวิทยาศาสตร์ เด็กชายภัค สัตนาโค 72.50 คะแนน

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์