วันที่ 28 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาความรู้สื่อดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับประชาชน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมชากังราว1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นำโดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ คุณครูมุกการินทร์ ตามัย และคุณครูอนุพงษ์ ชาคำ เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาความรู้สื่อดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกับประชาชน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชากังราว1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อดิจิทัล Ai ปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้ประชาชนสามารถข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆของเทศบาลฯ ผ่านช่องทางดิจิทัล เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลฯ กับประชาชน

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์