วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นำโดย ดร. รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบนวัตกรรมสู่การวิจัยในชั้นเรียน การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยทีมวิทยากรจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่อบรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์