กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา  นุตตะโยธิน

นางพนิดา นุตตะโยธิน

ตำแหน่ง
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิตยา  สมหารวงศ์
นางสาวนิตยา สมหารวงศ์
ตำแหน่ง
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิทวัส  วิศาลศักดิ์
นายวิทวัส วิศาลศักดิ์
ตำแหน่ง
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุพงษ์ ชาคำ
นายอนุพงษ์ ชาคำ
ตำแหน่ง
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์