วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เข้าร่วมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A- Math) ระดับประถมศึกษา โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเทศบาล1
รายงานผลการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A - Math) ระดับประถมศึกษา โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1) เด็กหญิงณัฐวลัย ปิ่นจุไร และ เด็กหญิงนฤมนต์ พรมเจียม ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
2) เด็กชายนาลันทา โพธิ์เย็น และ เด็กชายโชคชัย อินศรี ได้อันดับที่ 29 และเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
3) เด็กชายธนกิจ พรหมเทพ และ เด็กชายธนพล ขันทอง ได้อันดับที่ 31 และเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสาลินี สุวรรณพัฒนกุล

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์